www.aplecmariola.com Pàg. Anterior Pàg. Principal

Banyeres de Mariola


Història de les danses a Banyeres

Banyeres de Mariola i les danses 

Banyeres de Mariola és un vila de més de 7.000 habitants. És la població més alta de totes les comarques alacantines, i això és degut a que es troba situada damunt d’un tossal. Açò li dóna una forma particular, plena de costeres i amb tots els carrers empinats.

Antigament, en les festes de moros i cristians, les danses tenien un paper important, eren el tancament d’or, ja que durant el segle XIX es ballaven el 25 d’abril, l’últim dia de les festes del patró Sant Jordi, per la vesprada i per la nit.

Ja en el segle XX, a partir de la dècada dels 40, van passar als dies següents de les festes, durant la celebració de l’octavari de Sant Jordi.

Els dos bàndols tenien un paper especial, ja que els cristians buscaven el cap, una parella a elegir d’entre els homes i les dones casades, els quals començaven la dansa; i d’altra banda, els moros triaven d’entre els fadrins dos representants, xic i xica. I entre el cap i la cua, que eixia en últim lloc, apareixien en la plaça vàries parelles, fins i tot trenta o quaranta. Les coses han anat canviant i, actualment, ja no es guarda cap tipus d’orde a l’hora d’eixir a ballar.

A principis dels anys 60, les danses de plaça desapareixen de les festes del patró Sant Jordi. Dècades més tard, entren a formar part de les festes de la patrona, Santa Maria Magdalena.

Hui en dia, a Banyeres de Mariola, són dues les ocasions a l’any en què es ballen les danses de plaça: en juliol, per les festes de la Malena, i pel 9 d’octubre, dia del País Valencià.
 

Les Danses de Banyeres de Mariola - Descàrrega MP3

 

www.aplecmariola.com Pàg. Anterior Pàg. Principal